مصرف بيش از اندازه بستني و برخي نوشيدني ها


كارشناسان درباره مصرف بيش از اندازه ئ بستني و برخي نوشيدني ها در فصل گرما هشدار دادند به گفته پژوهشگران , مصرف بيش از اندازه نوشيدنيهاي شيرين براي خنك شدن در فصل گرما , ممكن است موجب بروز سوئ تغذيه ئ پنهان در افراد شود بر پايه نتايج بررسي اين پژوهشگران , مصرف نوشابه هاي حاوي قند , با تامين مقداري از انرژي موردنيازئ بدن و كاهش اشتهاي افراد , ممكن است موجب كمبود برخي مواد غذايي ئ اصلي بدن شود همچنين به گفته كارشناسان , مصرف مقادير زيادبستني و كارامل به علت داشتن مقادير فراوان چربي , موجب افزايش ميزان چربي خون و عوارض ناشي از آن مي شود پژوهشگران براي جلوگيري از عوارض ناشي از مصرف چربي و قندئ زياد , توصيه مي كنند افراد , از مصرف بيش از اندازه ئ نوشيدني هاي شيرين و بستني در فصل تابستان خودداري كنند .

/ 0 نظر / 10 بازدید