تاثير ازدواج در بهبود سلامت روحي زنان

ازدواج كردن, در بهبود سلامت روحي زنان موثر است. پژوهشگران در استراليا بتازگي با بررسي بيش از ۱۰ هزار تن از زنان و مردان اين كشور دريافتند , ازدواج كردن افزون بر بهبود وضع بهداشت رواني مردان , در ارتقائ وضع سلامت رواني زنان نيز موثر است. بر پايه نتايج اين بررسي كه در مجله New Scientist منتشر شد , در حالي كه ۲۵ درصد افراد مجرد به تنشهاي شديد روحي دچارند , اين ميزان در ميان افراد متاهل بسيار كمتر است شايان ذكر است پيش از اين پژوهشگران عقيده داشتند ازدواج كردن تنها بر سلامت
روحي مردان موثر است و بر بهبود سلامت رواني زنان چندان موثر نيست , اما نتايج اين پژوهش نشان دهنده تاثير يكسان ازدواج بر زنان و مردان است.

اميدهاي تازه اي براي تهيه داروي ضد پيري
دانش پژوهان به اميدهاي تازه اي براي تهيه داروي ضدپيري دست يافتند به گفته پژوهشگران در استراليا , گروهي از داروهاي ضدفشار خون موسوم به مهار كننده هاي ACE , موجب به تاخير افتادن روند پيري مي شوند اين پژوهشگران با بررسي گروهي از موشهاي آزمايشگاهي دريافتند , استفاده از اين داروها , با كاهش موادي موسوم به Ige , برخي فرآيندهاي مربوط به پيري مانند سختي رگهاي خوني و ايجاد چين چروك در پوست را كاهش مي دهد .پژوهشگران اميدوارند با انجام دادن بررسيهاي بيشتر بتوانند به داروهايي براي جلوگيري از روند پيري دست يابند نتايج اين بررسي در مجله New Scientist منتشر شده است.

بهره گيري از فناوري زيستي براي كمك به فقرا
بهره گيري از فناوري زيستي براي ارتقائ كيفيت محصولات غذايي , بهداشتي و توليد واكسن هاي ارزان قيمت بيش از روش هاي درماني مدرن مي تواند در افزايش سطح بهداشت موثر باشد به گفته محققان دانشگاه تورنتو , ده روش برتر براي بكارگيري BioTechnology بمنظور ارتقائ سطح بهداشت جهان ارائه شده است كه از اين ميان مي توان به ساخت واكسن هاي ارزان قيمت , پاكسازي آبهاي آشاميدني و افزايش ارزش غذايي باكمك روش مهندسي ژنتيك اشاره كرد. به گفته اين محققان نظرسنجي توافق نظر دانشمنداني برجسته از كشورهايي نظير كانادا , هند , آمريكا , كره جنوبي و كوبا را در مورد نحوه افزايش امكانات بهداشتي براي مردم فقير جهان به كمك BioTechnology نشان مي دهد محققان اميدوارند اين گزارش مورد توجه سازمان هاي بهداشتي و پزشكي در سراسر دنيا قرار گيرد.

آيا مي دانيد ...؟
افتادن , شايع ترين علت شكستگي هاي استخوان ران و لگن در دوران پيري است .اجراي تمرينات تعادل مانند ايستادن روي پنجه پا , ايستادن روي يك پا يا جابجا كردن پاها با تقويت عضلات سبب مي شود , سالمند تعادل خود را هنگام لغزيدن بهتر حفظ كند.

/ 0 نظر / 13 بازدید